Relacions públiques i premsa.
Dry Martini.
Presentació davant els mitjans de el nou programa de ràdio.Barcelona, 2000