Relacions Públiques.
Presentació del programa al món económic.

Casa Milà, Barcelona, 2002