Direcció, coordinació.

Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1997