Relacions públiques i premsa.
Presentació de el grup i del disc.
Festa a Otto Zutz. Àrea Plus.

Barcelona, 1993