Relaciones Públicas.
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1987