Relacions públiques, Cid Publicitat.
Acte de Presentació dels espots guanyadors.

Barcelona, 1988