Relacions públiques, convocatòria, seguiment.

Barcelona, 1995-1996