Relacions públiques i premsa.
Presentació de gira concerts “En Ruta” ’95.

http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx

Barcelona, 1995