Photocall Inauguració GREC 2024.
Col·laboració amb Agència Rider.
Barcelona, Juny 2024.