Relacions Públiques i comunicació.

Des d’Abril 2017, Badalona.

www.donzella.cat