Estratègia de comunicació, publicitat, gestió invitacions i sponsors de l’acte.
Relacions Públiques.
Concert al Camp Nou.
ONCE

Barcelona, 1988