Relacions públiques.
Tapes i Rumbes.
Acte de cloenda de Congrés.

SJ Berwin & Co

Barcelona, 1999