Coordinació, organització i producció del congrés.

Barcelona, Juliol 2018