Disseny de l’acte, Direcció, realització, Protocol.
Cerimònia Protocol·lària de la Inauguració de l’Expo Sevilla 92.
La Cartoixa, abril 1992

www.expo92.es