Relacions públiques, gestió invitacions.
Festival de Teatre de Barcelona.
Inauguracions. 56 estrenes, 119 espectacles, coordinació 27 mailings.

http://lameva.barcelona.cat/grec/es/home
Barcelona, 1998-2001