Cap de Promoció Catalunya i Balears.
Departament de Promoció.
Leif Garret, Perales, Mari Trini, Jackson Browne.

Barcelona, 1978-1982