Relacions Públiques.

Dinamització de l’hotel.

Des de Juny 2019, Barcelona