Relacions públiques i premsa.
Idea, diseny, producció.
Acte de presentació de la nova imatge gràfica de les illes Balears.

http://www.caib.es

Palacio de Saldaña, Madrid, 2002