Relacions públiques i premsa.
Presentació nova imatge, comunicació i festa inauguració.
Barcelona, 2014

carlesabellan.com