Estratègia de comunicació i relacions públiques.
Productora de concerts Tina Turner i Spandau Ballet, entre altres.

Barcelona, 1987–1989