Relacions públiques i Premsa.
Estratègia presentació, Pla d’actuació, campanyes de RRPP, Direcció primera revista,
coordinació de mailings nacionals.

https://www.msf.es/

Espanya, 1988-1991