Idea i realització dels actes anuals.
Els nens de les escoles de Barcelona sembren plantes als jardins de la ciutat.

http://lameva.barcelona.cat/es/aprovechala/parques-y-jardines

Ajuntament de Barcelona, Primaveres 1990 i 1999