Relacions públiques, premsa.
Primer concepte de bar de tapes de tota la vida a Barcelona.
Barcelona, 2006

carlesabellan.com