Company Branding i Relacions públiques.
Inauguració, festa I i V aniversaris, Els dimarts 60’s, Els dijous a Gran Velvet.
Barcelona, 1987–1994