Producció i mànager.
Campanyes publicitat, revistes, premsa, exposicions.

http://www.xavierguardans.com/

Barcelona, 1985–1986