Direcció de les relacions públiques de l’Ajuntament de Barcelona i amb altres entitats, organismes i autoritats externes a l’municipi.
Barcelona, 2004–2006

Funcions:

 • Coordinació especifica de les relacions sectorials ciutadanes i de comunicació personal Alcaldia.
 • Creació i generació d’activitats de relacions públiques
 • Impuls de programes relacionats amb diferents col·lectius.
 • Impuls d’accions relacionats amb el contacte directe amb el ciutadà i el món associatiu.
 • Proposta i generació d’activitats pròpies (actes públics) impulsats directament pel Gabinet d’Alcaldia.
 • Elaboració de criteris i control d’obsequis de relacions públiques de l’Ajuntament.
 • Supervisió, coordinació de les activitats, actes, invitacions públiques, i esdeveniments dependents de la Direcció.
 • Manteniment de les bases de dades generals de l’Ajuntament
 • Disseny d’esdeveniments i activitats relacionats amb la societat civil de Barcelona.
 • Gestió de les sales nobles de l’edifici de l’Ajuntament.
 • Gestió dels menjadors de la Casa Consistorial.
 • Atenció especial a les dependències de l’Ajuntament (sala d’espera, espais de reunions, etc) des d’un punt de vista de la seva conservació, manteniment, ornamentació, etc.
 • Coordinació amb altres dependències municipals de totes aquelles activitats que puguin generar relació amb el teixit social, cultural, econòmic i associatiu de la ciutat. I que siguin d’interès per al l’Alcaldia.
 • Impuls d’actuacions especials d’atenció a les persones i personalitats, que per la seva naturalesa o relació siguin d’interès per al Alcaldia.
 • Encàrrecs a les empreses subministradores per a les activitats pròpies de l’servei.