Hotel Duquesa de Cardona

Relacions Públiques. Hotel revitalization. Since June 2019, Barcelona